Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus er i offentlig høring

Herlev Kommunalbestyrelse har den 14. marts 2018 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus i 8 ugers offentlig høring.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard er i offentlig høring

Herlev Kommunalbestyrelse har den 14. marts 2018 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard i 8 ugers offentlig høring.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej er i offentlig høring

Herlev Kommunalbestyrelse har den 7. februar 2018 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej i 8 ugers offentlig høring.

Læs mere

Ny miljøtilsynsplan

Herlev Kommune har udarbejdet en plan for miljøtilsyn på virksomheder 2018-2022

Læs mere

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Kommunalbestyrelserne i Gladsaxe og Herlev kommuner har godkendt Kagsåparkens Regnvandsprojekt endeligt.

Læs mere

Ændring af vandudskiftning i Smededammen

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændring af vandudskiftning i Smededammen.

Læs mere

Nu kan du indstille medlemmer til naturråd

Lokale naturråd oprettes i forbindelse med arbejdet omkring Grønt Danmarkskort. Høje Taastrup Kommune fungerer som sekretariatskommune

Læs mere

Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt fremme af vandløbsregulering for Tibberup Å og Svanesøen.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2017 vedtaget Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital.

Læs mere

Landzonetilladelse til spejderhytte

Herlev Kommune har den 13. september 2017 meddelt landzonetilladelse til genopførelse af en spejderhytte på Gammelgårdsvej.

Læs mere

VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Læs mere

Meddelelse af tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS

Herlev Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS, Romancevej 16 til en vaskeplads.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til forprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune har meddelt midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af vand fra prøvepumpninger i forbindelse med forundersøgelser til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Læs mere

Forslag til lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital i offentlig høring frem til 21. juni 2017.

Læs mere

Værebro Å vandløbsregulativ

Offentliggørelse af fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 110 for Hyrdindestien 11, 13 og 15

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15 samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Læs mere

Tilslutningstilladelse Herlev Hospital

Orbicon har på vegne af Herlev Hospital ansøgt om tilslutningstilladelse til udledning af byggegrubevand til den offentlige kloak i forbindelse med udgravning til blok 3 og 4, som er en del af udbygningen af Herlev Hospital.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016