Nyheder til forside

Viser 1 - 20 af 156

OK18 - hvis konflikten bliver en realitet

23/03 2018

Forligsmanden har onsdag den 18. april valgt endnu en gang at udskyde den varslede konflikt i op til to uger. Læs mere om berørte områder i Herlev Kommune, hvis strejken senere bliver en realitet.

Åbent hus i Hjortespring Foreningshus

22/03 2018

Ældre Sagen inviterer alle, store som små, til åbent hus i Hjortespring Foreningshus lørdag den 24. marts kl. 10-12

Ældrerådet inviterer til temadag

20/03 2018

Temaet er ”Mens vi alligevel venter på at dø - … kan vi jo lige så godt more os”. Komiker Jan Svarrer er oplægsholder.

Isen er usikker

06/03 2018

HUSK: Det er ikke tilladt at gå på isen, med mindre der står "Færdsel på isen tilladt".

Nu sættes letbanebyggeriet i gang

26/02 2018

I dag har de 11 borgmestre i letbanekommunerne skrevet under på en fælles aftale om at letbanebyggeriet nu kan gå i gang.

Nu får Jobcentret og Borgerservice fælles modtagelse

26/02 2018

Fra den 1. marts skal du trække et nummer ved hovedindgangen på rådhuset, hvis du har en samtale eller i øvrigt skal i kontakt med Jobcentret.

Orienteringsmøde om sporrenovering

23/02 2018

Herlev Kommune er vært, når Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen inviterer til orienteringsmøde vedrørende sporrenovering af S-banen mellem Valby og Frederikssund i foråret og sommeren 2018.

Nyt online idrætsunivers

09/02 2018

Fredag den 9. februar kl 14.30 sætter Herlev Kommune strøm til et online idrætsunivers med egen hjemmeside, Facebook, Instagram-profil og hashtagget #GOHerlev

Fodboldprojekt vækker interesse

06/02 2018

Der var ministerbesøg i B1973's klublokaler i går, mandag den 5. februar.

Nyt vedrørende byggesagsbehandling

06/02 2018

Med virkning fra den 1. januar er en lang række ansøgninger om byggetilladelser blevet gratis, og samtidig er et nyt bygningsreglement trådt i kraft. Læs mere...

Forbrugervalg: Få indflydelse i dit forsyningsselskab

02/02 2018

Nu er der valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandsselskaber. Stil op eller stem, hvis du vil være med til at skabe fremtidens bæredygtige byer.

Herlev hitter hos virksomheder

18/12 2017

Ifølge nye tal ligger Herlev i toppen af kommuner, som danske virksomheder ønsker at bosætte sig i.

Træfældning

18/12 2017

I denne uge fælder vi træer på Dyrespringvej og i Hospitalsparken.

Vejændring på Runddyssen og Langdyssen

28/11 2017

En ny ensretning er trådt i kraft på en del af Langdyssen samt på det nye vejstykke fra Runddyssen.

Herlev Kommunalbestyrelse 2018-2021

22/11 2017

Navnene på de 19 medlemmer, som er valgt til kommunalbestyrelsen, er nu offentliggjort.

Midlertidig lukning af krydset Hjortespringvej / Herlevgårdsvej

21/11 2017

Vejkrydset Hjortespringvej/Herlevgårdsvej lukkes delvist natten til den 25. november.

Indskrivning til skole

10/11 2017

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år - læs mere indskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO, skoleudsættelse, frit skolevalg og skoledistrikterne.

Midlertidig parkering

10/11 2017

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag om flere permanente parkeringspladser ved Skinderskovhallen og Hjortespringbadet.

Ny trygheds-app

27/10 2017

Herlev Kommune har lanceret en trygheds-app, så du kan tippe os om, hvor det føles mindre trygt at færdes.

Kommunalvalg 2017

24/10 2017

Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Herlev Kommune deltager i den fælles kampagne, som KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet står bag, for at styrke valgdeltagelsen.

Viser 1 - 20 af 156 poster per side: 10 20 30 Alle
Næste 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 8
Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 08/05 2015
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00