Kontakt

Find kontaktoplysninger, åbningstider, EAN-numre, svarfrister og sagsbehandlingstider.

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 00

 

Åbningstider

  Borgerservice Resten af rådhuset
Mandag  Kl. 9.00 - 14.00  Kl. 9.00 - 14.00
Tirsdag  Kl. 8.00 - 14.00  Kl. 8.00 - 14.00
Onsdag  Lukket
Torsdag  Kl. 9.00 - 15.00 og 15.30 - 18.00  Kl. 9.00 - 15.00 og 15.30 - 17.00
Fredag  Kl. 9.00 - 14.00  Kl. 9.00 - 14.00
Lukkedage Rådhuset har lukket den 1. maj, dagen efter Kr. himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår (inklusiv den 24. og 31. december).

Åbningstider for Sundhedscentret - Herlev Bygade 30, 2., 2730 Herlev

Kontakt centre og stabe

Vær opmærksom på, at hvis du skal sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger - fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- samt helbredsforhold - skal indholdet krypteres og signeres, så dine personlige oplysninger ikke kan misbruges.

 

Stab Direktionssekretariatet

Stabschef: Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 04 - send en mail


Stab By og Udvikling

Stabschef: Jakob Ludvigsen, tlf. 44 52 60 01 - send en mail


Center for Børn, Familie og Handicap

Centerchef: VAKANT. Kontakt venligst hovednummeret: 44 52 70 00 eller send en mail til fællespostkassen.


Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef: Camilla Ottsen, tlf. 44 52 71 25 eller 41 19 20 32 - send en mail


Center for Ejendomme og Intern Service

Centerchef: Lars Bo Hasselby

  • Fællespostkasse til Center for Ejendomme og Intern Service: ceis@herlev.dk

Center for IT, Personale og Økonomi

Centerchef: Claus Chammon, tlf. 44 52 70 71 - send en mail


Center for Job, Unge og Borgerservice

Centerchef: Birgitte Kjeldsen, tlf. 44 52 55 29 - send en mail


Center for Omsorg og Sundhed

Centerchef: Christian Bartholdy, tlf. 44 52 61 30 - send en mail


Center for Teknik og Miljø

Centerchef: Bo Runge-Dalager, tlf. 44 52 64 40 - send en mail

Særlige telefonnumre og telefontider

  • Akut hjælp - find kontaktinformationer vedr. vand, kloak, belysning, politi, alarm 112, krisetelefon, offerrådgivning, rådighedsvagt vedr. børn, og miljøuheld.
  • Visitationen, Omsorg og Sundhed - alle hverdage (undtagen onsdag) mellem kl. 9.00 og kl. 14.00.

Svarfrister og sagsbehandlingstider

Svarfrister for skriftlige henvendelser til rådhuset

Ekspeditionstiden ved skriftlige henvendelser til rådhuset må højst være 10 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan overholde ekspeditionstiden på 10 arbejdsdage, skal du som borger eller virksomhed have et kvitteringssvar med oplysning om, hvad det endelige svar beror på, og hvornår det kan forventes. Med "skriftlig henvendelse" menes et brev eller en mail.

EAN-numre

Øvrig kontakt