Forside | Om kommunen | Udlejning til flygtninge i Herlev Kommune

Udlejning til flygtninge i Herlev Kommune

Har du lyst til og mulighed for at åbne dit hjem op for en flygtning? Har du et ekstra værelse med adgang til køkken eller måske en lille lejlighed, som du vil leje ud? Så vil vi meget gerne høre fra dig.

Du lejer ud til os i en tidsbegrænset periode, og betaling af lejen sker fra Herlev Kommune.

Sådan fungerer det

Udlejningen foregår som en normal fremlejeaftale mellem udlejer og lejer (her kommunen) af maks. 3 års varighed. Herlev Kommune står til rådighed med praktisk råd og vejledning i lejeperioden. Kommunen bistår også gerne med tolkebistand, med indflytning og med lejekontrakterne, så det går så glat for både flygtninge og udlejere som overhovedet muligt. Adgang til køkken og bad er et krav

Spørgsmål og svar

Hvordan udlejer jeg?

Kontakt Team Jura, hvis du gerne vil udleje.

Hvem står som lejer?

Der bliver indgået en lejekontrakt mellem kommunen og dig som udlejer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer, skal udlejer rette henvendelse til kommunen.

Er der specifikke krav ved udlejning til flygtninge?

Nej, der bliver indgået en helt normal lejekontrakt.

Skal boligen ligge i Herlev Kommune?

Ikke nødvendigvis. Men da flygtningene skal gå på sprogskole og have løbende kontakt med kommunen, skal de højst have en times transport til Herlev.

Hvordan kan jeg leje en bolig ud til en flygtning?

Hvis du har en bolig eller et værelse, du gerne vil leje midlertidig ud, skal du tage kontakt til kommunen. Din bolig skal have adgang til bad og køkken, og lejer skal kunne låse af for sine private ejendele.

Kan jeg opsige lejemålet?

Nej. Men du kan indgå en tidsbegrænset lejekontrakt med kommunen.

Kan kommunen opsige lejemålet?

Ja. Kommunen har en opsigelsesperiode på én måned.

Skal boligen eller lejligheden være møbleret?

Kommunen sørger som udgangspunkt selv for møblering af boligen, lejligheden eller værelset.

Udlejningsregler

Udlejer og lejeren (her kommunen) kan frit aftale vilkår i lejeaftalen, men lejelovens regler gælder altid og går foran det, der aftales i kontrakten. Visse af lejelovens regler kan ikke fraviges, og derfor bør vilkårene i lejekontrakten stemme overens med disse regler i lejeloven. Det er især reglerne om lejefastsættelse og opsigelse, der ikke kan fraviges. På de områder, hvor der ikke er aftalt nærmere vilkår i lejeaftalen, er det lejelovgivningens regler, der gælder. Med andre ord så gælder lejelovgivningen på de områder, hvor I ikke selv har aftalt de nærmere vilkår.

Vedligeholdelse af lejemålet

Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer (her kommunen).

Markedsværdien bestemmer værdiansættelsen

Kommunen følger markedsværdien, der danner en øvre grænse for værdiansættelsen ved udlejningen. Man finder det lejedes værdi ved at sammenligne med huslejen for andre sammenlignelige værelser. Det lejedes værdi kan dermed beskrives som den gennemsnitlige lovlige husleje for andre værelser i området, som er sammenlignelige med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Lejeindtægt

Husk, at du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser, og uanset hvordan udlejningen bliver formidlet. Du får dog et skattefrit fradrag i din lejeindtægt.

Lejeindtægter og boligstøtte

Hvis du modtager boligstøtte, skal du være opmærksom på, at lejeindtægten kan have betydning for din boligstøtte. Få råd og vejledning om boligstøtte og lejeindtægter hos Udbetaling Danmark eller i Borgerservice.

Sidst opdateret 29/08 2017

Kontakt

Team Jura
Send os en mail