Forside | Om kommunen | Svarfrister og sagsbehandlingstider

Få overblik over svarfrister og sagsbehandlingstider

Der er forskel på fristerne for svar og sagsbehandling afhængig af sagområdet. Læs mere...

Om svarfrister for skriftlige henvendelser til rådhuset

Ekspeditionstiden ved skriftlige henvendelser til rådhuset må højst være 10 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan overholde ekspeditionstiden på 10 arbejdsdage, skal du som borger eller virksomhed have et kvitteringssvar med oplysning om, hvad det endelige svar beror på, og hvornår det kan forventes. Med "skriftlig henvendelse" menes et brev eller en mail.

Om sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er den maksimale forventede tid, som sagsbehandlerne skal bruge på at træffe en en afgørelse fra du henvender dig og frem til afgørelsen foreligger.Sidst opdateret 15/06 2018
Kontakt

Team Kommunikation


Faglig koordinator
Mette Østerdal
Tlf. direkte 44 52 70 12

Kommunikationskonsulent
Anna Thyra Westenbæk
Tlf. direkte 44 52 70 14

Send en mail til kommunikationsteamet

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev