Nøgletal

Se seneste opgørelse over indbyggertal, husstande samt ECO-nøgletal
 • Antal indbyggere pr. 1. januar 2015: 28.148
 • Antal beboede boliger pr. 1. januar 2015: 13.168
 • Antal arbejdspladser 2012: 19.935
 • Antal beskæftigede med bopæl i kommunen 2014: 13.169
 • Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken, februar 2013: 6,7 %
 • Antal arbejdssteder pr. 1. januar 2011: 1.361
 • Antal pendlere ind i kommunen pr. 1. januar 2012: 16.307
 • Antal pendlere ud af kommunen pr. 1. januar 2012: 9.020
 • Antal ansatte i Herlev Kommune (institutioner, rådhus m.v.): 1.996
 • Antal børn indskrevet i dagtilbud, SFO og skolefritidsklub 2014: 3.416
 • Antal elever i den offentlige grundskole 2013: 2.768
 • Antal modtagere af folke- og førtidspension m.v. pr. 1. januar 2015: 6.046
 • Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. 15-årig og derover i 2011: 202.877 kr.

 

ECO-nøgletal

- er inddelt i følgende grupper:

1.    Generelle nøgletal

2.    Sociale forhold

3.    Finansielle forhold

4.    Ressourceforbruget på hovedkonti

5.    Børnepasning

6.    Folkeskolen

7.    Foranstaltninger for ældre

8.    Øvrige sociale forhold

9.    Øvrige udgiftsområder

Se nøgletallene

Sidst opdateret 29/06 2015