Forside | Om kommunen | Økonomi - budgetter og regnskaber | Gæld til Herlev Kommune

Gæld til Herlev Kommune

Herlev Kommunes opkrævning arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal - og til tiden.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i kommunens åbningstid eller sende os en mail.

Herlev Kommune
Opkrævning
okonomi@herlev.dk
Telefon 44 52 70 75

Gebyrer
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opkræves et gebyr på 250 kr. for 2. rykkerskrivelse vedrørende ikke rettidigt betalte ydelse, der opkræves af kommunen.

Gebyr opkræves i henhold til § 2 i ”Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden”.

Betaling
Hvis du ikke kan betale til tiden, er det vigtigt, at du kontakter opkrævningen hurtigst muligt.

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, Fastsættelse af afdragsordning
Opkrævningen fastsætter en afdragsordning ud fra en tabeltakst fastsat i Bekendtgørelse nr. 1513 af 13/12/2013. Tabellen viser, med hvilken procentdel af din nettoindkomst, du skal afdrage din gæld.

Modregning i overskydende skat og børne- og ungeydelse
Restancer bliver registreret hos SKAT til brug for modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden/SKAT
Manglende betaling af krav til kommunen samt misligholdelse af indgået afdragsordning medfører, oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT. Ved oversendelse til SKAT pålægges der både renter og gebyrer. Renter er fradragsberettigede. SKAT har ansvaret for inddrivelse af restancer til det offentlige.
Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at de inddriver din gæld, skal du betale den eller kontakte dem på telefon 70 15 73 04.

Betalings Service
De fleste kommunale regninger kan tilmeldes betalingsservice. Når du har modtaget det første giroindbetalingskort fra kommunen, kan du tilmelde betalingen til betalingsservice via din netbank.

Lovpligtig boligindskudslån
Renter beregnes med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

Ejendomsskat
Renter beregnes med 0,4 % pr. påbegyndt måned.

Ejendomsskat - Indbetalingskort
De borgere som ikke har tilmeldt ejendomsskatten til betalingsservice, vil modtage et Indbetalingskort i E-boks ca. 10 dage før betalingsdagen. Vi gør opmærksom på, at girokortet fremsendes i E-boks til den ejer, som er registeret som hovedhæfter.

Sidst opdateret 05/04 2018

Kontakt

Herlev Kommune

Opkrævning
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
okonomi@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 75

Åbningstid

Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET
Torsdag: kl. 9–15 samt 15.30-17.00
Fredag: kl. 9-14