Forside | Om kommunen | Kommunen Tættere På Borgerne | Tre økonomiske scenarier for Herlev Rådhus

Tre økonomiske scenarier for Herlev Rådhus

Se hvilke tre økonomiske scenarier for Herlev Rådhus, som Herlev Kommunalbestyrelse skal tage politisk beslutning om.

Herlev Kommune har estimeret de direkte økonomiske konsekvenser af tre scenarier, som led i projektet Kommunen Tættere På Borgerne.

I nedenstående er udgifterne sammenlignet over en periode på 25 år.

Der er regnet på direkte udgifter til bygningsdrift, vedligehold, husleje osv. Estimerede udgifter til drift og vedligehold baserer sig på nøgletal anvendt i branchen. Estimerede udgifter til husleje baserer sig på et forsigtigt skøn over markedsleje.

De 3 scenarier for rådhuset

 1. Rådhuset forbliver i den nuværende bygning og nødvendigt vedligehold gennemføres.
  Estimeret udgift: 192 mio. kr. over 25 år*

 2. Nuværende rådhus gennemgår nødvendig renovering og ombygning for at skabe opdaterede og nutidige fysiske rammer for varetagelse af rådhusfunktionerne.
  Estimeret udgift: 222 mio. kr. over 25 år*

 3. En del af funktionerne på rådhuset flyttes til nybygget administrationsbygning på Dildhaven 63. De resterende funktioner flyttes til Bymidten.
  Estimeret udgift: 207 mio. kr. over 25 år**

  * Scenarie 1 og 2 medfører dynamiske effekter ved at frigøre Dildhaven 63 til byudviklingsformål. Ud over indtægten ved salg af grunden vil opførelse af boliger på grunden indebære en række positive dynamiske effekter - bl.a. i form af øgede skatteindtægter fra befolkningstilvækst og øget bloktilskud, som kan skønnes i størrelsesordenen ca. 2,5 mio. kr. årligt.
  Flere borgere vil også betyde flere kommunale driftsudgifter, men beregninger viser, at de øgede indtægter alt andet lige vil overstige de øgede udgifter, som forventes at udgøre i størrelsesorden ca. 1,5 mio. kr. årligt.
  Set over et 25-års perspektiv vil nettooverskuddet af de dynamiske effekter skønnes til at udgøre ca. 25 mio. kr.

  ** Scenarie 3 medfører dynamiske effekter ved at frigøre den nuværende rådhusgrund til byudviklingsformål. Ud over indtægten ved salg af grunden vil opførelse af boliger på grunden indebære en række positive dynamiske effekter - bl.a. i form af øgede skatteindtægter og øget bloktilskud, som kan skønnes til i størrelsesorden ca. 25 mio. kr. årligt.
  Flere borgere vil også betyde flere kommunale driftsudgifter, men beregninger viser, at de øgede indtægter alt andet lige vil overstige de øgede udgifter, som forventes at udgøre i størrelsesorden ca. 15 mio. kr. årligt.
  Set over et 25-års perspektiv vil nettooverskuddet af de dynamiske effekter skønnes til at udgøre ca. 250 mio. kr.
Sidst opdateret 15/08 2017
Kontakt

Kommunen tættere på borgerne

Send os en mail