Forside | Om kommunen | Kommunen Tættere På Borgerne | De tre bærende principper

De tre bærende principper

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog i juni tre bærende principper for arbejdet med at gøre Herlev stærkere, mere tidssvarende og bedre rustet til fremtiden.

Princip 1: Borgere, foreninger og erhvervsliv er aktive medspillere

Når de kommunale opgaver skal løses, og fremtidens velfærd udvikles, skal det i højere grad end i dag, ske sammen med borgere, erhvervsliv, frivillige og foreninger.

Fra at være en traditionel serviceleverandør og myndighed vil vi i højere grad inddrage borgere og erhverv i, hvordan opgaverne løses.

Den enkelte skal have medindflydelse og medansvar. Vi vil møde borgere og erhverv med åbenhed og interesse, der hvor de er, og finde de bedste løsninger sammen. Vi tror på, at det styrker både den enkelte person og byens fællesskab.

For at det kan lykkes, skal der være let og hurtig adgang til kommunen.

Mødet med kommunen skal være præget af interesse, respekt og lydhørhed. Hvad enten det drejer sig om selvbetjeningsløsninger, når travle børnefamilier skal skrive deres børn op til institutionsplads, det konkrete møde, når man har brug for nyt pas, mødet med sagsbehandleren om praktikforløb, den svære samtale eller en borgers ide, der kan gavne fællesskabet.

Princip 2: Borgere, foreninger og erhvervsliv møder sammenhængende indsatser og oplever, at opgaverne håndteres som helhed

Borgere, erhvervsliv, frivillige og foreninger oplever, at der er sammenhæng i deres samarbejde med os. De behøver ikke selv kunne afkode, hvornår noget hører til i den ene eller den anden afdeling.

Organisationen skal i langt højere grad kunne fungere på tværs, også når en opgave går fra en sektor eller faglighed til en anden.

Det skal med andre ord være den aktuelle situation, der afgør, hvad der skal ske og hvordan – ikke systemets logik. Overgange og skift mellem fagligheder skal ske automatisk.

For at kunne løse forvaltningens opgaver kræver det godt samarbejde og gode relationer. Det kræver også en åben dialog om, hvilke overgange der ikke fungerer optimalt, og som spænder ben for medarbejdernes gode intentioner og faglighed.

Kommunen skal derfor sikre en god intern struktur og organisering i forvaltningen. En god samarbejdskultur, fornuftige arbejdsgange og formaliserede procedurer skal sikre en rød tråd i mødet med kommunen.

Princip 3: Kommunens administrative bygninger er borgernes huse, der bidrager til byens liv

En stor del af det kommunale arbejde foregår allerede i dag ude blandt borgerne - på skoler, i daginstitutioner, hjemmepleje, gennem pasning af grønne områder og meget mere.

Ved at rykke endnu mere af den kommunale administration fysisk tættere på borgernes hverdagsliv og ud i mindre enheder, skaber vi fysiske rammer for et mere trygt, åbent og ligeværdigt møde med borgerne.

De administrative bygninger skal have karakter af ’borgernes huse’ og give mulighed for nye måder at bruge dem på. Ud over at være arbejdsplads for kommunens ansatte skal bygningerne have fleksible faciliteter, som borgerne kan benytte sig af – både i og uden for åbningstiden. Bygningerne skal give mulighed for nye mødesteder, nye aktiviteter og arrangementer. Det skal de, fordi det skaber fællesskaber, engagement, lokal identitet og liv i byen.

Sidst opdateret 11/07 2017
Kontakt

Kommunen tættere på borgerne

Send os en mail