Akut hjælp

Find kontaktinformationer vedr. vand, kloak, belysning, politi, alarm 112, krisetelefon, offerrådgivning, rådighedsvagt vedr. børn, og miljøuheld

Døgntelefonvagt for trafiksignaler og vejbelysning

Hvis du oplever akutte problemer vedr. trafiksignaler og vejbelysning, så ring på tlf. 44 52 64 70.

Vand- eller kloak (akut)
– døgnbemandet akuttelefon hos HOFOR

Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser i forhold til vand eller kloak, så kontakt HOFORs vagtstation på tlf. 38 88 24 24. Vagtstationen er bemandet døgnet rundt.

Lukninger, større gravearbejder, forsyningssvigt (planlagt)
– driftsinformation hos HOFOR

Find information om planlagte lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt på HOFORs side "Se hvor vi går i vejen".

Alarm 112

Når du trykker 112, kommer du direkte i forbindelse med alarmcentralen. Bliv ved telefonen, indtil du har givet din besked, og husk altid at opgive det telefonnummer, du ringer fra.

Politi

Herlev hører under Københavns Vestegns Politikreds. Læs mere om, hvordan du kan kontakte politiet her.

Hjertestartere

Find nærmeste hjertestarter på hjertestarter.dk.

Lægevagt og akuttelefon – ring 1813

Ring 1813, hvis du har brug for hjælp uden for din egen læges åbningstid. Det gælder også, hvis du skal på skadestuen eller har behov for akut tandlægehjælp.

Krisetelefonen • 70 20 50 50

Gratis og anonymt tilbud om psykisk førstehjælp, døgnet rundt. Læs mere om Krisetelefonen.

Offerrådgivning

Tlf. 72 21 72 21, døgn-tlf. 23 68 60 37. Ofre for forbrydelser og involverede i voldsomme hændelser kan få akut råd og vejledning hos en lokal offerrådgiver, som er klar til at modtage opkald døgnet rundt. Samtalerne kan foregå anonymt og rådgiverne har tavshedspligt. Læs mere om offerrådgivningen her.

Miljøuheld

Ring 112, hvis du opdager et miljøuheld. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen. Læs mere om akut forurening.

Rådighedsvagt vedr. børn

Rådighedsvagten kan tage sig af akutte sociale problemer vedrørende børn. Læs mere om Rådighedsvagten.

Sidst opdateret 14/12 2016