Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016 - 2025

En revideret plejeplan for Smør- og Fedtmosen er blevet vedtaget af Herlev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 22. september 2016.

Læs mere

Oprensning af sø ved Gammelgårdsvej

Herlev Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø ved Gammelgårdsvej ved midlertidig tørlægning.

Læs mere

Dræning af haveforeningen Islegaard

Herlev og Ballerup kommuner har godkendt, at der etableres et drænsystem i haveforeningen Islegaard, samt afgjort at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere

Nyt regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald er trådt i kraft den 13. juli 2016.

Læs mere

Etablering af drænsystem i H/F Islegård

Høring af etablering af drænsystem i H/F Islegård.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010-19

Offentlig høring af tillæg til spildevandsplan for kloakering af Haveforeningen Islegaard i Herlev Kommune fra 13. maj 2016 til 13. juli 2016.

Læs mere

Forslag til plejeplan for Smør- og Fedtmosen

Herlev og Gladsaxe kommuner sender hermed forslag til en ny plejeplan for det fredede område i Smør- og Fedtmosen i offentlig høring frem til den 26. juni 2016.

Læs mere

Nyt regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald er trådt i kraft den 17. marts 2016.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016