Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandråd for Køge Bugt

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandråd for Køge Bugt

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådene

Bekendtgørelse om oprettelse af vandråd er nu vedtaget.

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende en anmodning om oprettelse at et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord eller for hovedvandopland Køge Bugt, samt indstille forslag om et medlem og en suppleant til hvert af vandrådene.

Fristen for at indstille medlemmer til vandrådene er den 17. marts 2017
Indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til Herlev Kommune på e-mail kris.omann@herlev.dk. Fristen er den 17. marts 2017.

Hvad er vandrådenes opgave?
Vandråd kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:
1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat,

2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Sekretariatskommunen skal sikre, at vandrådene inddrages i opgaverne.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kris Ømann, Herlev Kommune, på e-mail: kris.omann@herlev.dk eller på tlf. 44 52 64 82.

Sidst opdateret 10/03 2017