Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt fremme af vandløbsregulering for Tibberup Å og Svanesøen.

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 10. oktober 2017 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse til at etablere nye ind- og udløb mellem Tibberup Å og Svanesøen samt til at etablere et kort stryg i Tibberup Å. Samtidig fremmes projektet i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

Tiltaget har til formål at forbedre vandudskiftning og vandmiljø i Svanesøen. Samtidig benyttes Svanesøen til forsinkelse af vand, når der er meget vand i åen.

Læs mere her:

Høring og klage
Du kan sende bemærkninger til fremme af projektet i henhold til vandløbslovens bestemmelser. Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Frist for begge dele er den 07. november 2017. Læs nærmere vejledning i de 2 afgørelser.

Sidst opdateret 11/10 2017