Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Ny miljøtilsynsplan

Ny miljøtilsynsplan

Herlev Kommune har udarbejdet en plan for miljøtilsyn på virksomheder 2018-2022

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven samt de regler, der er fastsat med hjemmel i lovene.

Herlev Kommune lægger vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne
ser tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning samt en vejledning om
miljøforbedringer.

På baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn skal Herlev
Kommune udarbejde en miljøtilsynsplan. Tilsynsplanen skal indeholde en angivelse af det
omfattede geografiske område, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering
af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende
virksomheder (IED-aktivitet) og en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med
andre myndigheder.

Tilsynsplanen er gældende for perioden 2018-2022. Tilsynsplanen har været i høring i perioden den 21. december 2017 til den 26. januar 2018.

Tilsynsplanen kan læses her.

Sidst opdateret 15/06 2018