Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Beskrivelse af projektet
Når det regner kraftigt, har kloaksystemet i området omkring Kagsåparken svært ved at følge med. Spildevand og regnvand løber ud i Kagsåen, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser. Herlev og Gladsaxe kommuner, HOFOR og Nordvand ønsker at gennemføre et projekt, som vil mindske omfanget af oversvømmelser og samtidig forbedre vandkvaliteten i åen. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaberne og de to kommuner.

Med det ønskede projekt vil der blive etableret en ny, lukket bassinledning med et volumen på ca. 3.800 m3 over en strækning på ca. 2 km langs og under Kagsåens nuværende trace. Projektområdet strækker sig fra Klausdalsbrovej til Motorring 3. Over jorden vil projektet indeholde en landskabelig bearbejdning af området langs Kagsåen. Det nye slyngede åforløb vil skulle optage og forsinke regnvand fra hustage og overflader, og området vil efter genetablering kunne bidrage med nye rekreative værdier.

Du kan finde mere information om projektet på Nordvands hjemmeside.

Afgørelse
Kommunerne har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. (VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.)

Indkaldelse af forslag og idéer
Herlev og Gladsaxe kommuner opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af VVM-redegørelsen samt til det videre planlægningsarbejde. Kommunerne har udarbejdet en beskrivelse af det foreslåede projekt og baggrunden for projektet.

Forslag og idéer kan sendes til tm@herlev.dk eller som brev til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Du skal sende dine forslag, så vi har dem senest 22. oktober 2015.

Sidst opdateret 29/08 2017