Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for Herlev Bytorv

Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for Herlev Bytorv

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 14. december 2016, at indkalde ideer og forslag til en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projekt og planer for udvikling af Herlev Bytorv.

Her på siden kan du finde VVM-anmeldelsen for Herlev Bytorv samt en præsentation af projektet, og afgørelsen om VVM-pligt.

Til indkaldelse af ideer og forslag er offentliggjort et debatoplæg, som du kan finde via linket nedenunder.

Debatoplægget omhandler planer og proces for en udvikling af centret Herlev Bytorv og oplysninger om det konkrete projekt. Alle interesserede opfordres til at indsende forslag til miljøforhold, der bør belyses i den samlede VVM-redegørelse og miljørapport. Samtidigt indkaldes der ideer til den videre planlægning for området.

Plan og projekt

Det planlagte område for Herlev Bytorv ligger ved det store Ringvejskryds, på hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Mod vest ligger ”Gågaden” og mod nord ligger Herlev Bygade.

Projektet vil omfatte en ny bebyggelse med et samlet areal på ca. 62.700 m² i grudplanet vil der være ca. 19.000 m² befæstet areal. På en del af bebyggelsen vil der blive skabt en grøn taghave. Parkeringsarealer bliver udvidet gennem optimering og renovering af den eksisterende parkeringskælder, og der etableres et nyt overdækket p-dæk på 1. sal.

Offentlig høring og borgermøde

Debatoplægget er udsendt i offentlig høring fra mandag den 19. december 2016 til mandag den 9. januar 2017.

Du kan også få mere at vide om projektet, planerne og VVM-processen på borgermødet onsdag den 21. december fra kl. 17-19 i Rådhusets kantine. Tilmelding ikke nødvendig.

Hvis du har ideer eller forslag til, hvilke forhold der skal undersøges i VVM-redegørelsen og planerne for området, skal du sende dem til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk senest mandag den 9. januar.

Du skal være opmærksom på, at der i foråret 2016 har været indkaldt til idéer og forslag for projekt for Herlev Bymidte. Også i forbindelse med den proces blev afholdt borgermøder. De ideer og forslag, som Herlev Kommune modtog i sidste høring, har været brugt til at udvikle projektet for Herlev Bytorv. Du skal sende dine ideer og forslag ind igen, hvis du synes, at de stadig er aktuelle.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58-§ 60 kan afgørelsen påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal oprettes på Klageportalen inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. som skal betales i forbindelse med oprettelse af klagen på portalen. Vejledning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Et eventuelt søgsmål vedrørende VVM-pligt skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter offentliggørelse af afgørelse.

Sidst opdateret 09/02 2018