Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Ændring af vandudskiftning i Smededammen

Ændring af vandudskiftning i Smededammen

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændring af vandudskiftning i Smededammen.

Herlev Kommune har den 7. december 2017 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse til at renovere til- og afløb fra samt ændre vandudskiftningen i forsinkelsesbassinet, Smededammen.

Tiltaget har til formål at forbedre vandudskiftning og vandmiljøet i Smededammen. Samtidig benyttes Smededammen til forsinkelse af vand, når der er meget.

Læs mere her.
- Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
- Ansøgning om dispensation

Klagevejledning
Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Frist for begge dele er den 05. januar 2018. Læs nærmere klagevejledning i afgørelsen.

Sidst opdateret 08/12 2017