Byplanlægning

Her kan du læse om Kommuneplan, planstrategi, lokalplaner samt miljøvurdering af programmer, m.m.

Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Herlev Kommunes udvikling i de kommende 12 år.

Herlev Kommunes Kommuneplan 2013-2025 er fra oktober 2014.

Nogle gange vedtages der et tillæg til kommuneplanen for at muliggør en anden planlægning, end den som kommuneplanen tillader. Du kan se en oversigt over de tillæg, som er vedtaget siden sidste kommuneplan her:

Oversigt kommuneplantillæg

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Herlev Kommunes seneste planstrategi Sammen skaber vi et stærkere Herlev er fra 2015.

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret beskrivelse for et område i kommunen.  

Alle Herlev Kommunes gældende lokalplaner samt de ældre byplanvedtægter kan findes på Herlevs Kommunes Webkort.

Miljøvurdering

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program.

Miljøvurdering af konkrete projekter (tidligere VVM) foretages for anlægsprojekter, inden bygherre får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Afgørelser om miljøvurderinger annonceres her på hjemmesiden under Høringer og Afgørelser.

Stab for By og Udvikling

Team Byplan