ESCO

Få overblik over et stort offentligt-privat samarbejde om energioptimering og renovering af kommunale ejendomme.

ESCO, der er forkortelsen for Energy Service COmpany, er en offentlig-privat samarbejdsform med fokus på energioptimering og renovering .

ESCO-konceptet er en selvfinansieret løsning med garanterede besparelser, som hjælper den offentlige sektor med en bæredygtig udvikling. Målet er, at energibesparelserne betaler investeringen.

I Herlev Kommune investeres der 125 mio. kr. over en 5-årig periode.

 

Planer for 2018

Skoler

  • Herlev Byskole afd. Eng - udskiftning af vinduer og døre, belysning, pumper og termostatventiler, central styring af varme og ventilation (CTS) samt efterisolering

Kultur

  • Naturcenter Kildegården - udskiftning af belysning, pumper og termostatventiler, samt central styring af varme og ventilation (CTS)
  • Herlev Bibliotek - udskiftning af belysning

Daginstitutioner

  • Æblehuset - udskiftning af belysning og termostatventiler, central styring af varme og ventilation (CTS)
  • Kantatehuset - udskiftning af vinduer og døre, belysning og termostatventiler, central styring af arme og ventilation (CTS) samt efterisolering
  • PPR + Hyldeblomsten - udskiftning af vinduer og døre, belysning og termostatventiler, central styring af varme og ventilation (CTS) samt efterisolering
  • Mælkevejen + Krudttønden - udskiftning af vinduer og døre, belysning og termostatventiler, central styring af varme og ventilation (CTS) samt efterisolering
  • Elverhuset - udskiftning af vinduer og døre, belysning og termostatventiler, central styring af varme og ventilation