Letbanen

Følg med i hvad der sker i letbaneprojektet

Linjeføring i Herlev

Linjeføringen i på Herlev-strækningen:

 • v/ Lyskær
 • v/ Herlev Station
 • v/ Herlev Hovedgade
 • v/ Herlev Hospital

Herlev Kommune sikrer letbanen

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2016 meddelt, at korrektionsreserven justeres fra 15 til 30 % af sin andel af anlægsudgifterne. Korrektionsreserven sikrer frihed til at Hovedstadens Letbane kan gennemføre projektet.

Folketinget har vedtaget anlægsloven

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget anlægsloven for Letbanen.

Letbanen sendt i udbud

Letbaneprojektet blev sendt i udbud i oktober 2016. Se faktaboks om mulige entreprenører i Herlev-Rødovre.

Hvad sker der så nu?

Ejerne ventes at tage stilling til udbudsresultatet i ultimo 2017. De første ledningsomlægninger ventes igangsat fra 2018. De første anlægsarbejder til letbanen ventes igangsat fra 2019. Hvis alt går efter planen kan letbanen bruges af borgere og pendlere fra 2023 eller 2024.

Letbanen.

 

Boliger bevares

I Herlev er der eksproprieret et enkelt parcelhus, som skal rives ned for at give plads til udvidelsen af Ring 3 til letbanen. Der skal ikke rives andre boliger ned i Herlev som følge af projektet. Ekspropriationsprocessen forventes opstartet i efteråret 2017 for øvrige berørte, som bliver særskilt informeret.

Læs mere om letbanen på Hovedstadens Letbanes hjemmeside.

  Sidst opdateret 06/09 2017

  Hovedstadens Letbane er et interessentskab

  Interessentskabets ejere

  • Transportministeriet
  • Region Hovedstaden
  • Kommunerne

   Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup.

  Prækvalifikationen er afsluttet - 55 entreprenører har søgt

  Entreprenører til Anlægsarbejde Herlev-Rødovre kan blive valgt mellem
  • CG Jensen A/S
  • MT Højgaard A/S
  • Per Aarsleff A/S
  • Arkil-Züblin Joint Venture

  KONTAKT

  Spørgsmål vedr. letbanens etablering kan rettes til Center for Teknik og Miljø på tlf. 44 52 64 39 eller tm@herlev.dk