Forside | Nyheder | OK18 - hvis konflikten bliver en realitet

OK18 - hvis konflikten bliver en realitet

Forligsmanden har onsdag den 18. april valgt endnu en gang at udskyde den varslede konflikt i op til to uger. Læs mere om berørte områder i Herlev Kommune, hvis strejken senere bliver en realitet.

Udskydelsen af konflikten, som forligsmanden meddelte onsdag den 18. april, betyder, at en eventuel strejke tidligst kan træde i kraft fra den søndag den 6. maj, og at en deraf følgende lockout tidligst kan ske med virkning fra lørdag den 12. maj.

Forhandlingerne genoptages fredag den 20. april.

Hvis forligsmanden i løbet af de to ugers forhandling erklærer, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, kan strejke og lockout dog blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Det betyder, at alle Herlev Kommunes arbejdspladser holder åbent som normalt.

Når der er nyt vedr. forhandlinger af overenskomst 2018, vil hjemmesiden blive opdateret.

Opdateringsdato: Onsdag den 18. april 2018.


 

 

Hvis strejken bliver en realitet

Hvis strejken bliver en realitet vil daginstitutioner, Jobcentret, Job- og aktivitetscenter Hørkær og Familiecenter Kernen blive berørt.

Kommunernes Landsforening (KL) har varslet lockout, hvis strejken bliver en realitet. Det betyder, at flere områder end ovenstående bliver ramt, hvis lockouten bliver en realitet. Undtaget fra lockoutvarslet er en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet.

Se herunder en oversigt over, hvordan en eventuel konflikt vil berøre borgerne.

Nødberedskab

Vi afventer nærmere information fra KL om rammerne for etablering af nødberedskab. Når vi kender rammerne fra KL, og der er forhandlet nødberedskab med de faglige organisationer lokalt, vil der komme nærmere information ud til brugerne på de enkelte institutioner, skoler mv.

Så snart vi ved mere i forhold til en eventuel konflikt, opdateres der på herlev.dk.

Områder der er ramt af strejkevarsel

De områder, der vil være særligt berørt af en eventuel strejke er:

 • Biblioteker
 • Daginstitutionerne (daginstitutioner vil holde delvist åbent, da der er varslet strejke for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter)
 • Familiecentret Kernen
 • Job- og Aktivitetscenter Hørkær
 • Jobcentret
 • Naturcenter Kildegården
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Områder der er ramt af lockoutvarsel

De områder, der vil være særligt berørt af en eventuel lockout er:

 • Daginstitutionerne
 • Dagplejen
 • Folkeskolerne, herunder SFO og klubber (undtaget Gl. Hjortespringskole)
 • Idrætsfaciliteterne
 • Kulturinstitutionerne
 • Musikskolen
 • Rådhuset, herunder Borgerservice og Ydelse
 • Serviceafdelingen
 • Sundhedsplejen
 • Den kommunale tandpleje

Ansvarlig for opdatering af denne side er Personale og Arbejdsmiljø, tlf. 44 52 70 06 - eller send en mail

Sidst opdateret 18/04 2018
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00