Vi beklager, men siden eksisterer ikke

Vi beklager, men den side du prøver at få fat i, er ikke på denne adresse. Du kan bruge linket nedenfor for at få hjælp til at finde, hvad du leder efter.

Hvis du er helt sikker på, at adressen er rigtig og får en fejl alligevel, kan du kontakte sidens webmaster.

Tak.

Du leder måske efter

Herlev Kommune
Service, selvbetjening og information om kommunen til borgere og virksomheder.
Handicappolitik
Pædagogisk rammeplan for de 14-20 årige
PDF
Rådgivning til børn og familier
Læs om Herlev Kommunes tilbud til børn og familier lige fra PPR og forebyggende ...
Fra underretning til handleplan
Når Børne- og Familierådgivningen får kendskab til, at et barn eller en ung har ...
Familierådslagning
Familierådslagning er, når familierne selv lægger planer til gavn for barnet
Støttepersoner til forældre til anbragte børn
Hvis I som forældre står overfor, at jeres barn skal anbringes udenfor hjemmet, ...
Anbringelse uden for hjemmet
Barnet eller den unges behov kan i nogle situationer bedst tilgodeses gennem ...
Når børn eller unge begår kriminalitet
Hvis et barn eller en ung under 18 år begår kriminalitet, skal en repræsentant ...
Støtte til børn med særlige behov
Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen – i nogle tilfælde i form af ...
Særlig støtte til børn og unge
Sidst opdateret 29/06 2007