Forside | Erhverv | Indkøb og udbud | Indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Se aktuelle udbud, krav og standardbetingelser.

Indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, annonceres på udbud.dk.

EU-udbud offentliggøres via TED (Tenders Electronic Daily).

Hvis du har spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte analyse- og indkøbschef Mogens Mosegaard Nielsen på mail eller tlf. 44 52 60 15.

Aktuelle udbud

 


Udbud af madservice

Herlev Kommune og Ballerup Kommune er gået sammen om at udbyde madservice.

Udbuddet omfatter madservice, dvs. produktion og udbringning af kølemad til hjemmeboende visiterede borgere 1-2 gange ugentligt mellem kl. 9-17. Madservise er en ydelse som tildeles borgere efter servicelovens §§ 83 og 91. Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

1. Herlev Kommune
2. Ballerup Kommune

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktstart: 01-04-2018

Udbudstype: Udbuddet gennemføres efter Udbudsloven §§ 186-189, light- regimet.

Tildelingskriterier: Det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af pris, kvalitet og service.

Tilbudsfristen: 14. februar 2018 kl. 20.00

Spørgefrist: 29. januar 2018

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:

https://permalink.mercell.com/72983937.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ". Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Udbud af børnebleer

Furesø og Herlev Kommuner udbyder hermed levering af børnebleer til alle institutioner og dagplejere.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015), som offentligt udbud, hvilket indebærer, at alle kvalificerede tilbudsgivere, har ret til at afgive tilbud.

Formålet med nærværende udbud er at finde den tilbudsgiver, som baseret på de i udbudsmaterialet opstillede mindstekrav vil kunne opfylde Kommunens behov for indkøb af børnebleer til lavest mulige priser.

Tilbudsfrist: tirsdag den 30. januar 2018 kl. 12.00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: https://permalink.mercell.com/78416189.aspx  

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Udbud af hårde hvidevarer

13 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug.

Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har til sammen flere hundrede institutioner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv små elektriske apparater som fx brødristere og el-kedler.

2. Hårde hvidevarer, semiprofessionelle

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktstart: 20-02-2018

Udbudstype: Offentlig udbud efter Udbudsloven §§ 56-57

Tildelingskriterier: Det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris

Ansøgningsfrist:

Tilbudsfristen: 26. januar 2018 kl. 12.00

Materiale: Ordregiver har valg at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link: http://permalink.mercell.com/76838081.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest". Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

 

 

Kommende udbud

Plan under udarbejdelse

 

Herlev Kommunes standardbetingelser

Herlev Kommunes standardbetingelser er gældende ved indkøb af varer og tjenesteydelser.

Standardbetingelserne gælder for leverandører, der leverer varer og/eller tjenesteydelser til kommunen, medmindre der foreligger en konkret aftale, der afviger fra betingelserne.

Mere om udbud

Leverandørgodkendelse, fritvalgsordning hjemmehjælp

Herlev Kommune godkender nye leverandører af hjemmehjælp efter lov om frit valg 2 gange årligt: 1. marts og 1. oktober. Læs mere om krav og vilkår.

Sidst opdateret 29/11 2017
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Kontakt Erhvervsteamet

Se liste over kontaktpersoner