Forside | Erhverv | Indkøb og udbud | Indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Se aktuelle udbud, krav og standardbetingelser.

Indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, annonceres på udbud.dk.

EU-udbud offentliggøres via TED (Tenders Electronic Daily).

Hvis du har spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte analyse- og indkøbschef Mogens Mosegaard Nielsen på mail eller tlf. 44 52 60 15.

Aktuelle udbud

Prisaftale på fodpleje i Herlev Kommune

Herlev Kommune ønsker at indgå prisaftale med alle leverandører af fodpleje, som opfylder de krav og betingelser, der er opstillet det vedhæftede materiale om indgåelse af prisaftale.

Se materialet nederst på siden.

Spørgsmål og svar il tilslutningsmaterialet - 1.

Spørgsmål 1: Ved kopi af erhvervsansvarsforsikring, er det selv policen eller er også hele oversigten ved den dækker i skal brug?

Svar: Det er rigeligt med kopi policen

Spørgsmål 2: Med hensyn til ydernummer som dokumentation?  Er Læge eks. Fodplejer så ingen ydernummer.

Svar: Det er ikke et ultimativt krav at Klinikken har et ydernummer i henhold til denne prisaftale, da der er tale om almindelig fodpleje. Læge eks. Fodplejer, som opfylder betingelserne samt krav i udsendte materiale er velkomne til at søge om optagelse på listen over fodplejere til Herlev Kommune

 

Kommende udbud

Plan under udarbejdelse

 

Herlev Kommunes standardbetingelser

Herlev Kommunes standardbetingelser er gældende ved indkøb af varer og tjenesteydelser.

Standardbetingelserne gælder for leverandører, der leverer varer og/eller tjenesteydelser til kommunen, medmindre der foreligger en konkret aftale, der afviger fra betingelserne.

Mere om udbud

Leverandørgodkendelse, fritvalgsordning hjemmehjælp

Herlev Kommune godkender nye leverandører af hjemmehjælp efter lov om frit valg 2 gange årligt: 1. marts og 1. oktober. Læs mere om krav og vilkår.

Vedhæftede filer
Sidst opdateret 29/11 2017
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Kontakt Erhvervsteamet

Se liste over kontaktpersoner