Forside | Erhverv | Virksomhedsinformation til arbejdsgivere | Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap

Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap

Sådan kan du som arbejdsgiver få hjælp ved medarbejderes sygdom eller handicap.

Her er en kort oversigt over muligheder for at få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap:

Fraværs- og fastholdelsespolitik – stærkere håndtering af medarbejderes fravær.

Arbejdsgivers 4 ugers sygefraværssamtale arbejdsgivers pligt til at følge op på medarbejderes sygdom.

Fast track – tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger.

Mulighedserklæring – lægelig vurdering af sygemeldtes muligheder for at arbejde.

Fastholdelsesplan – faste aftaler for tilbagevender til arbejdet.

Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale – jobcentret skal følge op på alle sygemeldte medarbejdere.

Revurdering af sygedagpengesager – risiko for nedsat refusion efter 5 måneder.

Jobafklaringsforløb – stærkere arbejdsevne – hurtigere tilbage i arbejde.

Anmeldelse af og refusion for sygefravær – anmeld senest 5 uger fra første fraværsdag.

Rundbordssamtaler – fælles løsning på sygdomsproblemer.

Delvis syge- eller raskmelding – refusion for alle fraværstimer.

$ 56 aftale – økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom.

Sygedagpenge – hvornår kan du som arbejdsgiver få refusion?

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads – små ændringer kan gøre en stor forskel.

Personlig assistance – op til 20 timers assistance pr. uge.

Tidsfrister: anmeldelse og refusion af sygefravær.

Sidst opdateret 06/06 2017
Kontakt

Herlev_logo
Herlev Rådhus
Jobcenter Herlev
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 8600
jobcenter@herlev.dk