Vand

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnafstrømning.

Afledning af processpildevand

Virksomheder, der udleder processpildevand, skal have en tilslutningstilladelse til offentlig kloak.

Afledning af regnvand

Afledning af regnvand er reguleret i spildevandsplanen for at forhindre oversvømmelser.

Grundvand

Grundvandet i Herlev Kommune bruges som drikkevand. Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores grundvand. Læs mere om grundvandsbeskyttelse.

Sidst opdateret 20/07 2016