Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Miljø | Rotter på virksomheden

Rotter på virksomheden

Hvis du hører eller ser rotter, ser rottehuller eller rotte ekskrementer, skal du straks anmelde det til Herlev Kommune.

På denne side kan du se, hvordan og hvorfor du skal anmelde rotter og hvem der har hvilke forpligtelser, finde Herlev Kommunes rottestrategi og det online rotteanmeldelsesskema samt reaktionstider efter anmeldelse.

Hvis der er tale om en fødevarevirksomhed eller der er tale om rotter indendørs skal anmeldelsen ske telefonisk på Herlev Kommunes vagttelefon 44 52 64 70.

 

Akut anmeldelse af rotte indendørs eller på fødevarevirksomheder skal ske på tlf. 44 52 64 70

Anmeldelse af rotter

I Herlev Kommune kan man anmelde rotter udendørs på tre måder:

I kommunens åbningstid kan man anmelde rotte udendørs ved at ringe til:

 • Borgerservice, tlf. 44 52 70 60
 • Serviceafdelingen, tlf. 44 52 64 70
 • På alle tider af døgnet kan man anmelde rotter udendørs online via Rotteweb.

Du skal oplyse navn, adresse og telefonnummer samt forklare, hvor på ejendommen du har set rotterne eller rottehullerne.

Hvis du ser rotter eller rottehuller på en anden persons ejendom, skal du oplyse adresse på ejendommen med rotter samt dit eget navn, din adresse og dit telefonnummer. Disse oplysninger har kommunen pligt til at opgive, hvis der bliver begæret aktindsigt i sagen.

Er du i tvivl om du har set en rotte, mosegris, muldvarp eller mus kan du se hvordan de ser ud her

Efter en anmeldelse til kommunen bliver anmelderen kontaktet af kommunens rottefænger som vil iværksætte en undersøgelse om der er rotter, mosegrise eller muldvarpe samt foretage en effektiv bekæmpelse.

Tilbage til top

Rottebekæmpelse

Her kan du se, hvem der har hvilke forpligtelser, finde direkte link til Herlev Kommunes rottestrategi og til online rotteanmeldelse samt reaktionstider efter anmeldelse.

Fødevarevirksomheders forpligtigelser

Ved anmeldelser om rotter på fødevarevirksomheder har kommunen en pligt til også at informere fødevareregionen, ligesom fødevareregionen har  pligt til at informere kommunen, hvis de under et tilsyn konstaterer rotter.

Grundejerens forpligtigelser

I henhold til Rottebekendtgørelse har grundejere følgende forpligtigelser i forhold til rottebekæmpelse:

 • Sikre at affald og foder ikke er tilgængeligt for rotter
 • Undgå rod på ejendommen
 • Kontrollere rottesikringen ved:
  • Døre
  • Vinduer
  • Rørgennemføringer og ventilationsåbninger
  • Riste, lyskasser, skakte mv.
  • Bevoksninger, evt. ru mure.
  • Tagkonstruktioner
  • Facaden generelt
  • Afløbsinstallationerne helt ud til offentlig kloak
 • Anmelde rotter til Herlev Kommune
 • Rette sig efter henstillinger/påbud, som er meddelt af kommunalbestyrelsen

Kommunens forpligtigelser

I henhold til Rottebekendtgørelsen har Kommunen følgende forpligtigelser i forhold til rottebekæmpelse:

 • Bekæmpe rotter effektivt i hele kommunen
 • Råde over alsidigt sortiment af gift, foderkasser og fælder
 • Påvise fejl og mangler i kloak- og afløbssystemer med røgprøve
 • Undersøge alle ejendomme i landzone to gange årligt
 • Føre tilsyn med grundejere
 • Føre kontrolbog eller lignende og registrere anmeldelser
 • Orientere borgerne om rotter to gange årligt
 • Føre tilsyn med bekæmpelsesfirmaet
 • Orientere fødevareregionen om rotter på fødevarevirksomheder
 • Meddele påbud
 • Indsende års indberetning til Naturstyrelsen og følge gældende retningslinjer

Tilbage til top

Reaktionstider på anmeldelser:

  Inden udgangen af næstkommende hverdag ved anmeldelser om rotter udendørs

 • Hurtigst muligt efter konkret vurdering*) (Gælder også i weekender
  • indendørs *),
  • ved børneinstitutioner,
  • ved SFO'er og skoler,
  • ved fødevarevirksomheder.

* )Definitioner:

Ved den konkrete vurdering lægges der blandt andet vægt på om rotten faktisk er der fysisk, hvor i huset, friske ekskrementer og ejendommens aktuelle brug.

Herlev Kommune definere indendørs som værende alle steder, der er omkranset af klimaskærm og hvor mennesker opholder sig, herunder loftrum, kælderrum, beboelsesrum, arbejdsrum og udestuer.
I tvivlsspørgsmål afgøres det af Herlev Kommune.

Tilbage til top

Relevante links:

 1. Rottebekendtgørelsen
 2. Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark
 3. Vejledning "Rotter, mus og fødevarevirksomheder"
 4. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-16
 5. Evaluering af Strategi for rottebekæmpelse i Herlev Kommune

Tilbage til top

Sidst opdateret 24/10 2017

Kontakt

Serviceafdelingen
tlf. 44 52 64 70
Service@herlev.dk

Rotte-01

Brug Rotteweb, hvis der er rotter udendørs eller mistanke om rotter udendørs.

Hvis du har rotter indendørs og ønsker besøg hurtigst muligt, skal du ringe på Herlev Kommunes akuttelefon på:
44 52 64 70
(
Gælder også i weekender)