Jord

Hvis du skal flytte forurenet jord eller bygge på en forurenet grund, skal du kontakte kommunen. Hvis man støder på forurening på en ejendom, er man forpligtet til straks at standse eventuelt bygge- og anlægsarbejde og anmelde det til kommunen. Dette gælder uanset, om jorden skal flyttes eller ej. Du kan anmelde forurenet jord til Center for Teknik og Miljø i Herlev Kommune. Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Forurenede grunde

Hvis du ønsker at undersøge om en grund er forurenet, kan nedenstående link til Danmarks Miljøportal anvendes.

Læs mere

Flytning af jord

Enhver, der vil flytte jord væk fra matriklen, skal anmelde det til Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Områdeklassificering

Fra 1. januar 2008 har al jord i byområder (byzone) som udgangspunkt været klassificeret som lettere forurenet. Formålet er, at lettere forurenet jord håndteres miljø- og sundhedsmæssigt korrekt

Læs mere

Lov om forurenet jord

Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Læs mere

Sidst opdateret 07/08 2014