Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Miljø | Godkendelsespligtig virksomhed

Godkendelsespligtig virksomhed

Godkendelsespligtige virksomheder er virksomheder med væsentlig risiko for påvirkning af miljøet.

Virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen (Læs her) skal have en miljøgodkendelse efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven (Læs her ).

Godkendelsespligtige virksomheder må ikke påbegyndes ellers bygges uden godkendelse.

En miljøgodkendelse er kommunens accept af aktiviteten på virksomheden. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse af aktiviteterne og en miljøteknisk vurdering, samt vilkår for hvordan virksomheden skal indrettes og drives. Tilladelsen kan også indeholde vilkår om egenkontrol.

For visse typer af virksomheder er der udarbejdet standardvilkår for at ensarte kravene til virksomhederne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af kravet om miljøgodkendelse, kan du altid henvende dig til Center for Teknik og Miljø.

Ansøgning om godkendelse

Alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at du tager kontakt til Center for Teknik og Miljø så tidligt i planlægningsfasen som muligt. Vi kan vejlede om relevante love og regler, der skal tages hensyn til ved etableringen af virksomheden.

Særligt for maskinværksteder

Er du et maskinværksted, skal du ikke have en miljøgodkendelse. Du skal blot anmelde dig via Byg og Miljø, før du etablerer, udvider eller ændrer din produktion, så du kan komme hurtigt i gang.

Udvidelse og ændring

Godkendelsespligtige virksomheder må ikke ændres eller udvides på en måde som medfører øget forurening uden forudgående godkendelse.

Det er kommunen, der afgør, om en ændring eller udvidelse kræver en godkendelse eller kan indeholdes i den eksisterende godkendelse.

Tilsyn

Herlev Kommune fører miljøtilsyn med miljøgodkendte virksomheder hvert år. Læs mere om kommunens arbejde med miljøtilsyn her.

Brugerbetaling

Kommunens arbejde med udarbejdelsen af miljøgodkendelse og miljøtilsyn er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Læs mere om reglerne her .

Flytning og lukning

Hvis produktionen flytter eller lukker skal alt affald fjernes fra ejendommen, så der ikke sker forurening af jorden. Center for Teknik og Miljø skal kontaktes for et afsluttende tilsyn.

Spildevand

Udleder virksomheden spildevand ud over sanitært spildevand, skal virksomheden have en tilslutningstilladelse. Der skal ansøges om spildevandstilladelse via Byg og Miljø.

Miljøgodkendelser givet i Herlev Kommune

Oversigt over miljøgodkendelser givet i Herlev Kommune kan findes her

Sidst opdateret 20/07 2016