Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Miljø | Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Der opkræves brugerbetaling for kommunens arbejde med miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser

Brugerbetaling

Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastlægger nærmere, hvornår kommunen skal opkræve brugerbetaling.
Læs her.

Der skal opkræves brugerbetaling for behandling af ansøgninger om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, samt miljøtilsyn ført efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven.Læs her.

Følgende typer af virksomheder er omfattet af brugerbetalingen:

  • Listevirksomheder
  • Autoværksteder, autolakering, undervognsbehandling
  • Virksomheder omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Landbrug med erhvervsmæssige dyrehold

Takster

Timebetalingen er:

  • 2014: 302,95 kr. pr. time
  • 2013: 300,25 kr. pr. time
  • 2012: 295,22 kr. pr. time

Taksten er ikke pålagt moms. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

For "fremmede tjenesteydelser", dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Opkrævning

Timer anvendt på tilsyns- og godkendelsesarbejde registreres på den enkelte virksomhed. Tidsforbruget registreres pr. dag til nærmeste halve time.

Brugerbetalingen opkræves en gang om året i november måned.

Sidst opdateret 25/07 2017