Akut forurening

Ring 112

Når der sker miljøuheld, skal du altid ringe 112

Hvis du opdager en forurening eller selv er skyld i et miljøuheld, skal du hurtigst muligt ringe til alarmcentralen på tlf. 112. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen.

Hvad er en akut forurening?

En akut forurening kan være udledning af olie, benzin, kemikalier og spildevand. Men det kan også være en luft-, lugt- eller støjforurening. Forurening af miljøet kan blandt andet komme fra virksomheder, olietanke, utætte hydraulikslanger på lastbiler eller væltede tankbiler. Et andet forureningsproblem kan være voldsom algevækst i søer og vandløb. Er du i tvivl så ring 112 for en sikkerheds skyld.

Sidst opdateret 22/07 2015

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
tlf. 44 52 64 00
tm@herlev.dk