Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Affald | Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Virksomheder kan aflevere mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugsstationen. Der kan afleveres alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation. Din virksomhed skal være tilmeldt inden du bruger genbrugsstationen.

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49 og har åbent:

  • Døgnåbent for registrerede brugere. (registrer her)
  • Alle hverdage kl. 12-18. (bemandet)
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-18. (bemandet)
  • Lukket den 1. januar og 24., 25., 26. og 31. december.

Tilmeld din virksomhed til brug af genbrugsstationen

Virksomheden skal inden besøg på genbrugsstationen tilmelde sig.

Tilmeld din virksomhed til døgnåben genbrugsstation

Fra 2. januar 2017 er det nu muligt at komme på genbrugsstationen, når det passer jer bedst.

Kort over genbrugsstationen

kortet over genbrugsstationen kan du se mere om, hvilke typer affald du kan aflevere, og i hvilke containere det skal sorteres. Hvis du er i tvivl om, hvilken container dit affald skal i, så spørg personalet på pladsen.

Der er adgang for biler under 3.500 kg + eventuel trailer. Det er kun virksomhedens eget affald, der kan afleveres, og ikke affald, der er indsamlet fra andre virksomheder.

De sidste sorte sække skal væk

For at højne sorteringen har det siden 2008 kun været muligt at aflevere affald i klare sække. Affald i ikke-gennemsigtige sække bliver afvist. Der kan dog anvendes papirsække til haveaffald, men disse skal tømmes på pladsen.

Farligt affald

Du skal kontakte personalet, hvis du kommer med asbestholdigt affald, batterier eller andet farligt affald. Aflever så vidt muligt denne affaldstype i den emballage, du købte den i, eller i anden forsvarlig lukket emballage forsynet med oplysninger om indholdet. Hver virksomhed kan højest aflevere 25 kg. farligt affald om dagen og maksimalt 200 kg om året på genbrugsstationen.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at farligt affald er afleveret på genbrugsstationen, og skal derfor på egen foranledning medbring en korrekt udfyldt kvitteringsformular og bede personalet på genbrugsstationen kvittere for modtagelsen.

Det er ikke muligt at aflevere klinisk risikoaffald såsom kanyler og medicinrester.

Sidst opdateret 24/05 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Cecilie Stentoft
Tlf. 44 52 64 42 
(i rådhusets åbningstid)