Gebyrer

Se hvilket gebyr du som virksomhed skal betale for kommunens affaldsordninger.

Erhvervsaffaldsgebyr

Herlev Kommune opkræver et administrations- og planlægningsgebyr - det såkaldte erhvervsaffaldsgebyr - hos de virksomheder, der er omfattet af betalingsforpligtigelserne i lovgivningen. Gebyret opkræves én gang årligt.

Genbrugsstationen - tilmeldeordning

Den 1. januar 2012 er reglerne for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr ændret, således at genbrugspladsgebyret er skiftet fra et fast rådighedsgebyr til et tilmeldegebyr ved brug af Genbrugsstationen. Gebyret for farligt affald er ændret fra et fast gebyr til et gebyr, der opkræves ved aflevering af farligt affald på Genbrugsstationen.

Sidst opdateret 09/02 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Susanne Bruun Jakobsen (mail)
Tlf. 44 52 64 51