Erhvervsaffald

Her har vi samlet de oplysninger, du kan få brug for, når virksomhedens affald skal håndteres bedst muligt.

Hvis du er i tvivl om reglerne for erhvervsaffald kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 51.

Gebyrer

Som virksomhed betaler du et erhvervsaffaldsgebyr til Herlev Kommune. Derudover kan du købe dig adgang til genbrugsstationen med et tilmeldegebyr.

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Læs mere under Bygge- og anlægsaffald og i Håndtering af bygge- og anlægsaffald - til bygherren

Anmeldelse af affald

Flere former for affald skal anmeldes til kommunen inden det bortskaffes herunder byggeaffald, farligt affald, klinisk risikoaffald m.m. Se mere under Anmeldelse af affald.

Genbrugsstationen

Alle betalende virksomheder må bruge kommunens genbrugsstation men din virksomhed skal være tilmeldt først.

Læs mere om genbrugsstationen her

Døgnåben genbrugsstation fra 2. januar
Nu får genbrugsstationen en åbningstid som alle kan huske - der bliver nemlig døgnåbent fra 2. januar. 

Læs mere om den nye ordning her

Opbevaring af farlige stoffer og farligt affald

Farlige stoffer og farligt affald udgør en miljørisiko. Opbevarer din virksomhed farlige stoffer og/eller farligt affald, skal omgivelserne være sikret mod spild til jord og kloak.

Branchevejledninger og faktaark

Herlev Kommune har udarbejdet branchevejledninger for visse brancher. Desuden findes en række faktaark for forskellige affaldstyper. På faktaarkene kan du læse mere om, hvordan du håndterer de enkelte affaldstyper.

Regler og planer

I kommunens affaldsplan og regulativ for erhvervsaffald finder du mere information om, hvordan du som virksomhed skal håndtere affald.

Affaldsregister

Virksomhederne vælger selv, hvem der skal håndtere virksomhedens genanvendelige affald ud fra en landsdækkende liste over miljøgodkendte affaldsvirksomheder eller indsamlere til at håndtere virksomhedens genanvendelige erhvervsaffald, det såkaldte Affaldsregister.

Sidst opdateret 17/01 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
tlf. 44 52 64 51
Susanne Bruun Jakobsen (mail)