Byggeri i Herlev

Skal du bygge eller udvide? Alle typer byggeri er underlagt bygningsreglementet og skal enten anmeldes eller søges om. Find også information om sortering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Byggeri

Alle typer byggeri er underlagt bygningsreglementet og skal enten anmeldes eller søges om. Læs mere her.

Afklaringsmøde før byggeri

Går I med overvejelser om et byggeprojekt og ønsker en hurtig afklaring på, om det kan lade sig gøre, så tag fat i os for et afklarende møde. Læs mere her.

Byggeri og miljø

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter benyttes ofte maskiner som medfører en betydelig støj- og støvgene. For at begrænse generne for omkringboende naboer skal bygherre og entreprenører overholde Herlev Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften indeholder retningslinjer for arbejdstider, støj, vibrationer og støv. Forskriften er delt op i egentlige bestemmelser, som skal overholdes og en vejledningstekst.

En række midlertidige aktiviteter skal stadig anmeldes til kommunen på et særligt skema, 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Der drejer sig f.eks. om:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Overfladebehandling af større stålkonstruktioner
  • Spildevands- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer

Hvis Center for Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet vil medføre væsentlig forurening, kan der fastsættes vilkår for arbejdets udførelse.

Spørgsmål om midlertidige aktiviteter rettes til Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherrens ansvar, at affaldet bliver håndteret korrekt, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt korrekt anmeldelse til kommunen. Du kan læse med under Bygge- og anlægsaffald.

Spørgsmål om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, herunder sortering og bortskaffelse, rettes til Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk

Sidst opdateret 27/01 2017