Forside | Borger | Vand og kloak | Regnvand

Regnvand

Tag- og overfladevand kan afledes til regnvandskloakken eller håndteres på egen grund.

Regnvand kan afledes til regnvandskloakken, men skal overholde den fastsatte afledningskoefficient, der siger hvor meget vand, der må afledes til kloakken. Hvis du har mere regnvand, end det du må aflede skal vandet holdes tilbage på egen grund, indtil der er plads i regnvandssystemet.

Regnvand kan holdes tilbage på grunden på flere måde. Det kan være som nedsivning gennem faskiner til jorden, genbrug af regnvand til toiletter og tøjvask eller som vand i haven.

Hvis du ønsker at lede regnvand  til et vandløb, skal du have en udledningstilladelse fra Herlev Kommune.

Skal du have have tømt et større badebassin, finder du praktiske oplysninger her.

Rør ud til Kagså

Sidst opdateret 18/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk