Forside | Borger | Vand og kloak

Vand og kloak

Her finder du oplysninger om drikkevand, regnvand og spildevand.

HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
HOFOR er hovedstadsområdets forsyningsselskab. HOFOR leverer drikkevand og aftager spildevand i Herlev Kommune. Har du praktiske spørgsmål til levering af vand og spildevand, skal du henvende dig til HOFOR:

Drikkevand og grundvand
Herlev Kommune er myndighed for drikkevandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Her finder du oplysninger og planer for drikkevandsforsyning og grundvandsbeskyttelse.

Spildevand
Herlev Kommune er myndighed for spildevandsafledning. Skal du have tilladelse til udledning eller nedsivning af spildevand, skal du ansøge Herlev Kommune.

Regnvand
Herlev Kommune arbejder med klimatilpasning af Herlev. Her finder du oplysninger om klimatilpasning samt idéer til, hvad du selv kan gøre. Vil du udlede eller nedsive tagvand og overfladevand, skal du ansøge Herlev Kommune.

Vandløb
Herlev Kommune er myndighed for myndighed for vandløb, grøfter og større dræn. Her finder du oplysninger om kommunens offentlige vandløb og bestemmelser for vandløb, grøfter og dræn.

Sidst opdateret 18/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk