Forside | Borger | Vand og kloak | Drikkevand

Drikkevand

Herlev Kommune er myndighed for vandforsyningen. HOFOR står for leveringen af drikkevand i Herlev Kommune.

Herlev Kommune har i 1997 udarbejdet en vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen er det samlede administrative grundlag for forsyning af vand i kommunen, herunder udbygning og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Herlev Kommune har udarbejdet 2 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Læs mere her.

Vandtårnet

Det er Herlev Kommunes målsætning at:

  • Sikre en stabil og robust vandforsyning til forbrugerne, så der en høj grad af vandforsyningssikkerhed.
  • Beskytte grundvandsressourcen ved at gøre en aktiv indsats for at reducere eller fjerne grundvandstruende aktiviteter i kommunen.
Sidst opdateret 18/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk