Forside | Borger | Unge - Job & Uddannelse | SSP-samarbejde

SSP-samarbejde – skole, sociale myndigheder og politi

SSP (Skole, Sociale myndigheder, Politi) er et lokalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Målet med samarbejdet er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge op til 18 år. I SSP tilbyder vi bl.a. undervisning, indsatser på gadeplan og hjælp med at finde fritidsjob. Læs mere om SSP.

Hvem er vi i SSP

SSP (Skole, Sociale myndigheder, Politi) er Herlev Kommunes kriminalitetsforebyggende team, som har fokus på indsatser, der skal fremme trivslen blandt børn og unge i Herlev.

I SSP varetager vi mange forskelligartede opgaver – herunder forebyggende undervisning på skolerne og særlige indsatser i forhold til forældresamarbejde.

I SSP-teamet er vi fem medarbejdere og en leder, som har forskellige funktioner og forskellige faglige baggrunde, og derfor kan vi sætte ind omkring en bred vifte af problemstillinger.

I teamet arbejder vi med børn og unge under 18 år, som er vores hovedmålgruppe. Vi prioriterer tidlig forebyggelse højt og arbejder for at motivere de unge til selv at skabe forandring i deres eget liv.

I teamet varetager vi også alle opgaver relateret til børn og unge over 18 år, dvs. unge mennesker i overgangen til voksentilværelsen. I dialogen med de unge tager vi udgangspunkt i den enkelte unges egen motivation til forandring.

Hvad kan du bruge SSP til

Vi kan inddrages i drøftelser af generelle udfordringer for børn og unge, som f.eks. har en bekymrende adfærd. Vi kan også give råd og vejledning om forebyggelse af misbrug og kriminalitet, herunder problemstillinger relateret til misbrug og kriminalitet.

Undervisning på skoler

I SSP udsender vi hvert år et SSP-katalog med undervisningstilbud til 3.-9. klassetrin. Emnerne kan være sociale medier og mobning, butikstyveri, alkohol og stoffer. Undervisningen er bygget op, så eleverne bliver klædt på til at kunne tage kritisk stilling og reflektere over deres valg og handlemåder. Blandt andet bliver eleverne introduceret til begreberne flertalsmisforståelse og sociale overdrivelser. På flere klassetrin suppleres undervisningen med forældrearrangementer.

Indsatser på gadeplan

I SSP har vi en opsøgende funktion, hvor målet er at være synlige i gadebilledet. Når vi er synlige i gadebilledet, kan vi nemlig nemmere skabe tillid blandt de unge og tryghed blandt borgerne.

Vi deltager også ved byfester, klub- og foreningsfester, skolernes sidste skoledag og andre lokale arrangementer.

Formidling af fritidsjob til unge under 18 år

Når unge skal vælge – og gennemføre – en uddannelse, er et væsentligt forhold for dem, om de kan finde et fritidsjob og dermed få en indtægt. I SSP kan vi hjælpe med at finde fritidsjob til unge under 18 år.

Hvis du har spørgsmål omkring fritidsjob, kan du kontakte Bilal Turan på tlf. 21 81 19 14 eller på mail.

SSP-samarbejdet

I SSP-samarbejdet arbejder vi med forebyggelse på flere niveauer. Vi har en generel indsats målrettet alle børn og unge i Herlev, hvor vi gennem kampagner og undervisning i skolerne orienterer om bl.a. konsekvenserne af mobning, misbrug og kriminalitet. Vi har også specifikke indsatser målrettet børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet eller misbrug.

I SSP-samarbejdet har vi et stort fokus på det enkelte barns eller den enkelte unges egne ressourcer og udviklingsmuligheder. I arbejdet med at støtte den enkeltes udvikling inddrager vi alle relevante voksne, både fra omgangskredsen og fagfolk. Vi prioriterer samarbejdet med forældre og familie højt og har blandt andet muliggjort oprettelsen af forældrenetværk, som kan støtte den enkelte. SSP understøtter forældrenetværket med råd, vejledning med mere.

Forældrenetværk

Forældrenetværk er et tilbud til dig, som er bekymret for dit barn. Bekymringerne kan f.eks. dreje sig om højt fravær fra skolen, misbrug, barnets omgangskreds og kriminalitet. I netværket  kan du få sparring med andre forældre, som er i samme situation som dig selv. Læs mere om forældrenetværk.

Mistanke om kriminalitet

Ser eller hører du noget, som gør dig bekymret for dit barns – eller andre unges – gøren og laden, kan du kontakte SSP. Læs mere om, hvordan vi håndterer din henvendelse om kriminalitet, og hvem du kan kontakte.

Læs også:

Unge – Job og Uddannelse
Sidst opdateret 07/06 2017