Forside | Borger | Trafik og veje | Trafik og veje | Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 21. april 2016.

Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2016-2018

Den nye Støjhandlingsplan indeholder disse emner:
•    Ansvarlige myndigheder for mulige støjreducerende tiltag i Herlev
•    Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj
•    Resumé af Herlev Kommunes Støjkortlægning fra 2012
•    Opsamling på støjreducerende tiltag i Herlev i 2012
•    Forslag til nye støjreducerende i Herlev

Herlev er en del af Storkøbenhavn og en tæt og trafikeret by, hvor ca. 23 % af borgerne er støjgenerede med mere end 58 dB i højden 1,5 meter over terræn (Miljøstyrelsens vejledende grænse for trafikstøj i Danmark).

Trafikstøj i Herlev fordeler sig med ca. 82% fra kommuneveje, ca. 17% fra statsveje og ca. 1% fra S-togstrafikken.

Trafikken på ti veje er årsagen til ca. 90 % af det samlede antal støjgenerede boliger og personer i Herlev, hvor Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er de mest støjbelastede vejstrækninger.

Støjhandlingsplan 2016-2018 kigger på effekten udlægning af støjreducerende asfalt og brug af hastighedsreduktioner, der vil kunne formindske antallet af støjgenerede boliger og personer i Herlev med ca. 20-23%.

Læs videre i Støjhandlingsplan 2016-2018.

Sidst opdateret 08/06 2018
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33