Gravetilladelse

Har du behov for at grave I offentlige veje/stier eller private fællesveje/-stier, herunder vejbane, cykelsti, fortov og rabatter skal du have en tilladelse inden arbejdet påbegyndes.

Inden du søger gravetilladelse

Inden du søger gravetilladelse bør du have besigtiget stedet og har taget stilling til, hvordan arbejdet skal afmærkes, så det er sikkert for trafikanterne og dem som skal grave. Herlev Kommune anbefaler, at afmærkningsplanerne tager udgangspunkt i Vejdirektoratets Håndbog om afmærkning af vejarbejde og tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder, og tilpasses det konkrete gravearbejde.

Andre ledningsejer

Det er vigtigt at du ved hvilke ledninger der ligger indenfor dit påtænkte graveområdet, så du kan tage de nødvendige forholdsregler under gravearbejder. Du kan finde ledningsoplysninger i ledningsejerregistret (LER). Mange gravearbejder skal koordineres med andre ledningsejer, så der kun graves en gang på stedet.

Koordinering

I mange tilfælde har du pligt til at koordinere dit gravearbejde med andre graveaktører/ledningsejere. På kortet herunder kan du finde gravearbejder og tilladelser, som Herlev Kommune har kendskab til.
Du kan søge på adresse og se, hvilken tilladelse der er givet ved at klikke i kortet.

Store gravearbejder

Ved større gravearbejder vil Herlev Kommune som regel foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes. Kontakt gerne Herlev Kommune allerede i planlægningsfasen, så projektet kan gennemføres med mindst mulig gene for trafikken og borgerne.

Sådan søger du om tilladelse til gravearbejder

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere, eksempelvis hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part.
Gravetilladelser skal søges digitalt.

Det er vigtigt at du anføre så præcist som muligt på kortet, hvor du ønsker at grave, så andre ledningsejer kan koordinere med dig.

Gravetilladelsen

Når du modtager gravetilladelsen bør du altid læse tilladelsen grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente afhængig af hvilken type vej du skal arbejde på.  Bemærk at der kan være ændringer afhængig af gravearbejdet.

Du er altid velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø, hvis du har spørgsmål.

Sidst opdateret 21/06 2018
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33