Forside | Borger | Trafik og veje | Beskæring af beplantning langs vej og sti

Beskæring af beplantning langs vej og sti

Veje, fortove og stier skal kunne benyttes bekvemt og uden risiko for alle trafikanter, herunder fx svagsynede, kørestolsbrugere eller fodgængere med barnevogn. Der skal også være plads til at sætte fortovet i stand og reparation af ledninger.

Regler for beplantning ved vej

Når det drejer sig om beplantning ud til vej eller sti, er der bestemte regler, der skal overholdes. Beskæring af beplantning skal foretages til skel, så beplantningen holdes inde på privat areal.

Ligeledes skal der over kørebanen og den nærmeste meter af fortovet være 4,2 m fri højde, mens der over resten af fortovet ind mod skel skal være 2,8 m. (se skitse).

Beskæring af beplantning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejbelysning, skilte, brandhaner og brevkasser skal altid friholdes.

Når din hæk eller anden beplantning ikke er klippet eller beskåret tilstrækkeligt, kan det både skabe problemer for trafiksikkerheden og for dine medborgere. Eksempelvis har svagtseende personer, kørestolsbruger eller gående med barnevogne særligt brug for, at stier og fortov kan udnyttes i den fulde bredde.

Sidst opdateret 04/12 2017
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33