Forside | Borger | Trafik og veje | Vejarbejder og trafikomlægninger

Vejarbejder og trafikomlægninger

Viser 1 - 8 af 8

Tunnelarbejde påvirker trafikken på Herlev Ringvej

08/08 2017

Færdiggørelsen af arbejder på oversiden af tunneldækket med afsluttende kantsten, asfalt, afstribning etc. planlægges til at ske inden udgangen af august. Kørespor og cykelstier er nu normaliseret, men mangler den afsluttende asfalt, derfor opretholdes der uændret 50 km/t som hastighedsbegrænsning på strækningen. Der er forsat byggeplads inde på parkeringspladsen. Arbejder nede i selve tunnelen med undersiden af tunneldækket skal nu fortsættes, hvilket betyder at entreprenøren skal afspærre tunnelen af flere omgange for adgang for at kunne gøre disse arbejder færdige. Lukningen af tunnel for offentlig adgang sker af hensyn at det vil støve og larme og for at arbejderne kan blive færdige. Der opsættes skiltning, når der ikke er offentlig adgang til tunnelen. Arbejdet vil vare fra midt august indtil udgangen af september.

Etablering af vej mellem Herlev Ringvej og Lyskær

04/07 2017

Herlev Kommune etablerer ny vej og lyskryds.

Trafiksikkerhedsprojekt på Fællestoften

23/06 2017

Herlev Kommune forbedrer trafiksikkerheden hen over sommeren 2017 på Fællestoften. Stien i forlængelse af Fællestoften omlægges midlertidigt gennem skolens parkeringsplads. Arbejdet udføres fra mandag den 26. juni 2017 og forventes afsluttet i starten af august 2017.

Trafiksikkerhedsprojekt på Sønderlundvej

23/06 2017

Trafikken vil være påvirket i begge retninger fra uge 25 - 42.

Vi lægger ny asfalt

07/04 2017

Fra april til oktober 2017 lægger vi ny asfalt på en række veje og stier.

Renovering af vejbelysning

20/12 2016

I 2017 energirenoverer Herlev Kommune vejbelysningen. Læs hvor vi arbejder og hvornår.

Arbejder på statsvejene

20/07 2016

Vejdirektoratet arbejder løbende på statsvejene.

Vand og kloak

02/02 2015

Find information hos HOFOR om planlagt lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt

Viser 1 - 8 af 8 poster per side: 10 20 30 Alle
Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 28/04 2016
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33