Forside | Borger | Sundhed og forebyggelse | Herlev Sundhedscenter | Tilbud til dig med en kræftdiagnose

Tilbud til dig med en kræftdiagnose

Herlev Kommunes tilbud om et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb er til dig, der har eller har haft kræft, gælder hvis

  • du en aktuel kræftdiagnose,
  • du har haft kræft indenfor de seneste 2 år,
  • du har senfølger af en behandling, der er givet inden for de seneste 5 år.

Du kan blive henvist gennem hospitalet, egen læge eller ved selv at henvende dig til kontakttelefonen:

Herlev Sundhedscenter, tlf. 44 52 62 65

Mail: hjm-genop@herlev.dk

Tilbuddet kan bl.a. bestå af fysisk træning og vejledning i daglige færdigheder, håndtering af livet med/efter sygdom, undervisning i at håndtere din situation, vejledning ved klinisk diætist, rygestop og alkoholafvænning.

Alle borgere får tilknyttet en kontaktperson gennem træningsforløbet. Herlev Kommune samarbejder med 5 omegnskommuner om kræftrehabilitering. For nogle kræftdiagnoser er der specifikt målrettede hold, som udbydes i de andre kommuner.

Se mere om vores tilbud på:

http://visamlerkræfterne.dk/

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-hovedstaden/kommuner/herlev/kraeft/kraeftrehabiliteringtv/

Sidst opdateret 30/06 2017