Forside | Borger | Sundhed og forebyggelse | Strategi og rammer

Strategi og rammer

Læs her om de strategier og rammer, som vi arbejder ud fra.

Det er Kommunerne, der har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Borgerrettet forebyggelse handler om, at befolkningen ikke udsættes for store risikofaktorer som f.eks. tobak, fysisk inaktivitet samt uhensigtsmæssig kost og alkoholindtag.

Sundhedsfremmende rammer skal derfor tænkes ind i den kommunale planlægning og i de tilbud, der udgår fra kommunen.

Denne tankegang udspringer af den politisk vedtagne sundhedsstrategi. Sundhedsfremme og forebyggelsesområdet omfatter således et bredt felt af fagområder og er hele tiden under udvikling.

Herlev Kommune arbejder desuden målrettet med en lang række andre risikofaktorer for funktionsnedsættelse, sygdom og tidlig død. Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af rygestart, om støtte til rygestop, om alkoholforebyggelse og behandling, og har desuden en lang række tilbud udgående fra Herlev Kommunes sundhedscenter

Desuden tilslutter Herlev Kommune sig løbende kampagner og har også en række igangværende projekter, der alle har til formål at højne sundhedstilstanden hos herlevborgerne.

Foruden Herlev Kommunes sundhedsstrategi, danner også de regionale/ kommunale sundhedsprofiler baggrund for Herlev Kommunes sundhedsindsatser:

Strategi og rammer.JPG

Sidst opdateret 26/07 2017
Kontakt

Kontakt

Sundhedsfremme / hjælp til livsstilsændringer

Herlev Hallerne
Tvedvangen 198 (lige over for Netto)
Tlf. 44 52 63 00 (Telefontid mellem kl. 8.30 og 9.30 alle hverdage, undtagen onsdag).
Kontakt os