Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægerne)

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst har som overordnet formål at følge sundhedstilstanden,

Om patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden er det vigtigt, at utilsigtede hændelser -UTH- rapporteres.