Stier

Herlev Kommune har mange stier for cyklister og for gående. Nogle stier er gode til at skyde en genvej som fodgænger eller cyklist. Der er flere steder med skiltning markeret, hvor stierne fører hen.

Sikkerhed og en god forbindelse

Hensigten med stisystemet i Herlev er at skabe mulighed for motion og rekreation i grønne områder, og at give trafiksikre transport muligheder for gående og cyklende.

Om stisystemet

Tidligere handlede det om at stier fremmede et sikkert miljø for børn og svage. Nu handler det også om at skabe en god forbindelse mellem Herlevs lokalområder og at få flere til at komme ud i det grønne og vælge ”hjulene” eller ”benene” som transport frem for bilen.

 

Sidst opdateret 17/11 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk
Kirsten Høi
Tlf. 44 52 64 59