Forside | Borger | Natur og parker | Flora og fauna

Flora og fauna

Her finder du oplysninger om, hvordan Herlev Kommune arbejder med biologisk mangfoldighed og invasive arter. Vi giver dig også gode råd til, hvad du selv kan gøre.

Flora og fauna, gul iris

Foto: Gul iris på eng ved Smørmosen.

Biologisk mangfoldighed

Biologisk mangfoldighed eller biodiversitet er udtryk for naturens rigdom af økosystemer, arter og genetisk variation.

Den biologiske mangfoldighed er generelt under pres og i tilbagegang. Globalt, nationalt og lokalt er der derfor sat fokus på at bremse tilbagegangen af biologisk mangfoldighed.

Det gør Herlev Kommune

Herlev Kommune vil sikre en varieret natur med biologisk mangfoldighed i kommunen. Hensyn til biologisk mangfoldighed indgår i kommunens arbejde med naturbeskyttelse og pleje af grønne områder.

Herlev Kommune har bl.a. gennemført eller arbejder på en række projekter og planer, som bidrager til at sikre biologisk mangfoldighed i kommunen:

 • Revision af plejeplan for Smør- og Fedtmosen. Aktuelt.
 • Forsøg med bekæmpelse af mink i Smør- og Fedtmosen. Aktuelt.
 • Vision for Kagså samt nedbringelse af spildevand til åen. Aktuelt.
 • Bekæmpelse af gyldenris i Smør- og Fedtmosen. Aktuelt.
 • Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. 2015
 • Naturpleje og rydninger af træopvækst ved og naturområder. 2015
 • Naturforbedring af Svanesøen. 2013
 • Etablering af vådområde ved Vesterled Sø. 2012

Det kan du gøre

Hvis du har have, kan du være opmærksom på også at give lidt plads til naturen ved blandt andet at:

 • Efterlade uplejede hjørner i haven til dyr og insekter.
 • Undgå at bruge gift i haven.
 • Vælge hjemmehørende, blomstrende eller frugtbærende planter som fødegrundlag for insekter, fugle og dyr.
 • Sørge for vand i haven ved havedam, regnbed eller lignende for at tiltrække fugle, insekter og dyr.

Til toppen.

 

Invasive arter

Invasive arter er betegnelse for dyr og planter, som ikke naturligt har været hjemmehørende i den danske natur, men som er indført eller indslæbt og efterfølgende har etableret sig og bredt sig problematisk. Det kan være arter som, bevidst eller ubevidst, oprindeligt er indført som haveplanter eller som "blinde passagerer" ved transport af varer fra andre verdensdele. I den danske natur breder nogle af disse arter sig voldsomt og fortrænger og udkonkurrerer hjemmehørende arter.

Invasive arter er globalt set en af de største trusler mod biologisk mangfoldighed.

Nogle invasive arter har desuden vist sig ubehagelige for mennesker. Det gælder bl.a. kæmpebjørneklo og vild pastinak, som begge kan give forbrændinger ved berøring.

Invasive arter i Herlev er bl.a.: Kæmpebjørneklo, vild pastinak, japansk pileurt, gyldenris, dræbersnegl, mink, m.fl.

Det gør Herlev Kommune

Herlev Kommune bekæmper bjørneklo overalt på kommunalt ejede arealer. Herlev Kommune har vedtaget Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 2015-2025, der sigter på, at planten er udryddet i Herlev i 2025. Private grundejere har i henhold til indsatsplanen pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen grund. Indsatsplanen beskriver metoder og fastsætter tidsfrister for bekæmpelse.

Herlev Kommune bekæmper gyldenris i de fredede områder ved Smør- og Fedtmosen. I de fredede områder er desuden bekæmpet japansk pileurt, som nu næsten er væk.

Sammen med frivillige kræfter har Herlev Kommune i 2015 forsøgt at indfange nordamerikansk mink i Smør- og Fedtmosen. Mink kan gøre stor skade på fuglelivet.

Det kan du gøre

På egen grund kan du bidrage med at bekæmpe invasive arter. Læs om bekæmpelse af dræbersnegle. Læs om bekæmpelse af mink, rotter m.fl.

Ser du bjørneklo, kan du give kommunen et tip på Tip Kommunen. Du kan også kontakte Center for Teknik og Miljø på tlf. 44 52 64 00 eller på tm@herlev.dk .

Til toppen

Sidst opdateret 27/06 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk
Bolette Halfdan Nielsen
Tlf. 44 52 64 30