Forside | Borger | Natur og parker | Aktuelt i natur og parker | Belysningsplan for Elverparken

Belysningsplan for Elverparken

Som led i tryghedsskabende initiativer er udarbejdet en belysningsplan for Elverparken.

Ved borgermøde d. 27. februar om tryghedsskabende initiativer i Elverparken blev udkast til belysningsplan diskuteret. Ved mødet fremkom nogle rettelsesforslag, hvoraf en del har influeret på rettelser og justeringer. Den nye tilrettede plan ses nu her

Linket er lidt længe om at åbne, så oversigtskort er også vist i kortudsnit nedenfor

belysningsplan vers. 2

Formål:
Det overordnede formål med belysningsforslaget er at øge tryghedsfornemmelsen i parken og invitere flere borgere til at benytte parken, også i de mørke timer. For at sikre dette resultat, skal det nye belysningsforslag udarbejdes med fokus på:

•    At belysningen skal øge tryghedsfornemmelsen i parken.

•    At understrege parkens grønne præg og skabe stemningsfulde og trygge rammer for brugerne.

•    At synliggøre parkens fysiske rammer, fremme orienteringsevnen og sikre et godt overblik.

•    At sikre tryg og sikker færdsel og udformes i sammenspil med de parkens øvrige lyssætninger.

•    At kombinere horisontal og vertikal belysning for at understøttes oversigten og den perspektiviske oplevelse af parken.

•    At belysningen udformes i forhold til naturen og tilstødende boliger for at minimere generende lysvirkninger.

Det tilsigtes desuden, at det nye belysningsanlæg skal være så energieffektivt som muligt, og anvende den nyeste og mest bæredygtige teknologi. Belysningsanlæggene skal kunne indgå i en normal driftscyklus for udendørs belysning.

Alle belyste stier skal som minimum leve op til belysningsklasse E2 i henhold til de Danske Vejregler for Vejbelysning, marts 1999. Hvor det er muligt tilsigtes det at opnå belysningsklasse E1, samt en højere regelmæssighed end klasserne foreskriver som standard.

Sidst opdateret 07/03 2017