Forside | Borger | Natur og parker | Aktuelt i natur og parker

Aktuelt i natur og parker

Se hvilke naturprojekter der er i gang netop nu. Vi arbejder med alt fra at sikre færre oversvømmelser til at udvikle byens grønne områder. Det er også her du kan se, om der er aktuelle arrangementer i parker og naturområder.

Nu kan du indstille medlemmer til naturråd

Lokale naturråd oprettes i forbindelse med arbejdet omkring Grønt Danmarkskort. Høje Taastrup Kommune fungerer som sekretariatskommune.

Læs mere

Tilladelse til arrangement i kommunale parker og natur

Her kan du læse om reglerne for og søge tilladelse til at holde at holde offentlige og private arrangementer i Herlev Kommunes grønne områder.

Læs mere

Græsrabatter bliver til blomsterrabatter

Blomstrende urter langs veje og stier giver plads til sommerfugle og bier.

Læs mere

Borgermøder om belysning og andre tryghedsgivende foranstaltninger

Herlev Kommune arrangerer fire dialogmøder om belysning, som bidrager til at øge trygheden i grønne områder. Alle er velkomne til at deltage i et eller flere af møderne.

Læs mere

Blomstrende buske og stauder ved stiforbindelse mellem Fagotvej og Ring 3

Torsdag d. 9. marts udbedres beplantningen langs stien mellem Fagotvej og Ring 3. Arbejdet forventes at tage et par uger

Læs mere

Belysningsplan for Elverparken

Som led i tryghedsskabende initiativer er udarbejdet en belysningsplan for Elverparken.

Læs mere

Fornyelse af Elverparken

Projektet 'Udviklingsplan for Elverparken' skal omdanne de forsumpede områder til naturlige vådområder.

Læs mere

Udviklingsplan for Hospitalsparken

På initiativ af frivillige Herlevborgere er en gruppe af ildsjæle i gang med at søge støtte og lave planer for en mere spændende og alsidig Hospitalspark

Læs mere

Kagsåparkens regnvandsprojekt

Færre oversvømmelser og renere vand: Når det regner kraftigt, har kloaksystemet omkring Kagsåparken svært ved at følge med. Spildevand og regnvand presser sig op gennem de overfyldte kloakker og løber direkte ud i Kagsåen, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser.

Læs mere

Sankt Hans bål i parker og grønne områder

Igen i år er der Sankt Hans bål flere steder. Foreninger kan søge om lån af kommunen grønne arealer til f.eks. Sankt Hans bål Foreløbigt har 4 foreninger arrangeret Sankt Hans bål

Læs mere

Sidst opdateret 04/12 2017